บัญชีใบ CAR

–>กลับไปหน้าหลัก<–

บัญชีใบ CAR

เลขที่/วันที่ ปัญหา การตรวจสอบแก้ไข การติดตามผล
       
22/60

14 ต.ค.60

 KPI ยอดกำลังพลขาดประจำ ตกเป้า เดือน เม.ย.-ก.ย.  Uniclean: ที่ปรึกษา:
21/60

14 ต.ค.60

 KPI ข้อร้องเรียนและความพึงพอใจลูกค้า ของ Uniclean ไม่เรียบร้อย  MKC:  ที่ปรึกษา:
20/60

14 ต.ค.60

 KPI ค่าปรับของ Uniclean ตกเป้า ม.ค.-เม.ย.,ส.ค.60  AC:  ที่ปรึกษา:
19/60

14 ต.ค.60

 KPI การฝึกอบรมไม่เรียบร้อย  HRD:  ที่ปรึกษา:
18/60

14 ต.ค.60

 KPI การสรรหา ไม่เรียบร้อย  HRD:  ที่ปรึกษา:
 17/60

14 ต.ค.60

 KPI ค่าปรับ รปภ. ตกเป้า ม.ค.-ส.ค.60  AC:  ที่ปรึกษา:
16/60

2ต.ค.60

พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานกองทุนฯ ตลาดไท OPR:

สาเหตุ:พนักงานขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แก้ไข:ส่งพนักงานสำรอง

ป้องกัน:อบรมชี้แจง

 OPR:
15/60

2ต.ค.60

พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานไทยเอ็กโกรฯ ตลาดไท OPR:

สาเหตุ:พนักงานขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แก้ไข:ส่งพนักงานสำรอง

ป้องกัน:อบรมชี้แจง

 OPR:
14/60

29ก.ย.60

พนักงาน รปภ.มาสายและขาดงาน OPR:

สาเหตุ:ไม่แจ้งล่วงหน้า

แก้ไข:ส่งพนักงานสำรอง

ป้องกัน:อบรมชี้แจง

 OPR:
13/60

27ก.ย.60

ทรัพย์สินสูญหาย หน่วยงาน บ.ชิโนไทย รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน  OPR:  OPR:
12/60

20ก.ย.60

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หน่วยงาน INC2  OPR:  OPR:
11/60

5ก.ย.60

ยกเลิกสัญญา หน่วยงานลาเบล  OPR:  OPR:
10/60

4ก.ย.60

พนักงาน รปภ.ควงกะ และ หลับ หน่วยงาน INC1  OPR:  OPR:
9/60

31ส.ค.60

พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานอิมแพ็ค  OPR:  OPR:
8/60

31ส.ค.60

พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานตลาดไทย  OPR:  OPR:
7/60

11ส.ค.60

พนักงาน รปภ.มาทำงานสาย หน่วยงานอิมแพ็ค  OPR:  OPR:
6/60

31ก.ค.60

พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานตลาดไทย  OPR:  OPR:
5/60

31ก.ค.60

พนักงาน รปภ.ควงกะ และ หลับ หน่วยงาน INC2  OPR:  OPR:
4/60

31ก.ค.60

 พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงาน บ.คอร์โนฯ  OPR:  OPR:
3/60

31ก.ค.60

 พนักงาน รปภ.ขาดงาน หน่วยงานตลาดไทย  OPR:  OPR:
2/60

20ก.ค.60

 ยกเลิกสัญญาจ้าง หน่วยงานเลควิว สุพีเรีย  OPR:  OPR:
1/60

20ก.ค.60

 ยกเลิกสัญญาจ้าง หน่วยงานเลควิว วิคตอเรีย  OPR:  OPR: