News

สารชาวมารีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559)

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

สวัสดีพี่น้องชาวมารีนฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้พบปะกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะธุรกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่งทางภาครัฐได้ออกกฎหมายใหม่สำหรับอาชีพรักษาความปลอดภัย

Read more

ประกาศนโยบายคุณภาพ

ประกาศนโยบายคุณภาพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำ ด้านบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า

Read more

รับมือกับ พรบ. อย่างไร

รับมือกับ พรบ. อย่างไร

1. ขึ้นทะเบียนอาชีพ รักษาความปลอดภัย
2. ภายใน 3 ปี ต้องเข้าสถานฝึกอบรมหลักสูตร
3. คุณสมบัติครบถ้วน

Read more

พนักงาน รปภ. ดีเด่น

พนักงาน รปภ. ดีเด่น

นายวินัย คูณป่าข่า
ตำแหน่ง: ซุปเปอร์ไวเซอร์
ประจำหน่วยงาน: อิมแพ็ค เมืองทองธานี(จุดประจำลานจอดรถ P.2)
การปฏิบัติหน้าที่: ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.

Read more

กศน.

กศน.

คณะผู้บริหารของบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.3 โดยการสมัครและจัดหาพื้นที่สอบ ให้กับพนักงานและมีการจัดอบรม

Read more

Service mind.

Service mind.

S = Smile ต้องมีรอยยิ้ม
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
V = Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า
I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ
C = Courtesy บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

สัญชาติ: ไทย
เพศ: ทั้งชาย และหญิง
อายุ: 18-60 ปี
ส่วนสูง: ตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป

Read more

เรา..ควรใช้อะไรล้างภาชนะ

เรา..ควรใช้อะไรล้างภาชนะ

ถึงวันนี้อาจมีบางท่านรู้สึกสับสนระหว่างผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจาน โดยเข้าใจว่าสามารถใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาล้างจานได้ เพราะใช้ทำความสะอาดได้เหมือนกัน

Read more

พนักงานแม่บ้านดีเด่น

พนักงานแม่บ้านดีเด่น

นางสาวสมใจ สุขมาก
ตำแหน่ง: หัวหน้าชุด
ประจำหน่วยงาน: คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า
การปฏิบัติหน้าที่: ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

สัญชาติ: ไทย
เพศ: หญิง
อายุ: 18 – 60 ปี
ส่วนสูง: ตั้งแต่ 150 ซม. ขึ้นไป

Read more

“พร้อมเพย์ (PROMPT PAY)” คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับเรา

“พร้อมเพย์ (PROMPT PAY)” คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับเรา

พร้อมเพย์ (PROMPT PAY) คือบริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ้น

Read more

สารชาวมารีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (วันที่ 1 – 30 มิถุนาคม 2559)

สาส์นจากท่านประธานบริษัทฯ

สาส์นจากท่านประธานบริษัทฯ

สวัสดีชาวมารีนฯ ทุกท่าน ปีนี้ก็เป็นปีที่ 27 ที่บริษัทฯ เราได้ดำเนินการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด และการจัดการบริหารทรัพย์สินให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ

Read more

ทำดี ย่อมได้ดี

พญ.นิรมล สกุลพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม มอบประกาศเกียรติคุณแด่ ซุปฯ วาสนา ใจซื่อ ซุปเปอร์ไวเซอร์ประจำ ร.ปทุมธานี

Read more

อบรม ISO

มารีนฯ จัดอบรม ISO สำหรับหัวหน้าหน่วยในเขต 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2559 ณ.ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม1 และสำหรับหัวหน้าหน่วยงานรักษาความสะอาด(Uniclean)

Read more

สวัสดิการ (มอบเงินช่วยเหลือ)

คุณสมชาย ศิริเกตุ ผจก.เขต1 มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาท แก่ญาติ รปภ. ทองพูน สินปรุ ที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่ประจำจุด ช.ศรีรัช ช.54/1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559

Read more

ฝึกอบรมหน่วยงาน สวทช. ประจำปี 2559/1

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 คุณชะลอ แสนวงษ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 จัดการฝึกอบรม ณ หน่วยงาน สวทช.

Read more

สารชาวมารีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559)

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Read more

กวดขันการเขียนบันทึกเหตุการณ์สมุดรายงานประจำวัน และการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร

ประกาศมาตรการประจำเดือน ฝ่ายปฏิบัติการ ขอความร่วมมือ พนง.รปภ. ทุกท่าน ในการเขียนบันทึกรายงานเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำวัน ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

Read more

งานแม่บ้าน ย่านรัชดา

งานแม่บ้าน ย่านรัชดา

มารีน ยูนิคลีน ต้องการงานแม่บ้านย่ารัชดา
สนใจติดต่อ: คุณนา ผจก.ฝ่ายงานทำความสะอาด
Tel. 063-2743304

Read more

ไขข้อข้องใจ! ทำไมต้องเรียน กศน.?

ไขข้อข้องใจ! ทำไมต้องเรียน กศน.?

ตามที่ พรบ. ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2559 โดยได้มีการกำหนด คุณสมบัติของ พนักงานรักษาความปลอดภัย

Read more

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก RQC

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก RQC

เพศ: ทั้งชาย และหญิง
อายุ: 18 – 60 ปี
เอกสารที่ใช้:
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาทะเบียนบ้าน

Read more

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

ว. 00 คอยก่อน ให้คอยอยู่
ว. 01 ที่ทำงาน
ว. 02 ที่พัก
ว. 0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง
ว. 1 อยู่ไหน อยู่ที่
ว. 2 ได้ยินหรือไม่ ตอบด้วยได้ยินแล้ว

Read more