บริการด้วยใจ

          นอกเหนือจากทักษะในเรื่องการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานของเรายังได้รับการฝึกอบรมเรื่องบุคลิกภาพ เช่น มารยาท   ในสถานที่ทำงาน การปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การพูดจาสุภาพอ่อนน้อม การแต่งกายตามระเบียบขององค์กร การทำงานเป็นทีม รวมทั้งการมีจิตสำนึกพร้อมให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานได้สอดคล้อง กลมกลืนกับพนักงานประจำของลูกค้า

          พร้อมกันนี้เรายังให้บริการงานบริหารบุคลากรด้านอื่นๆ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการ เช่น การจัดพนักงานทดแทน ประกันสังคม กองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกับท่านอย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ

IMG_2944
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_2962