การบริการ

          พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์

          พนักงานประจำคลังสินค้า ตรวจนับสินค้า

          พนักงานคัดแยกเอกสาร ถ่ายเอกสาร

          พนักงานรับส่งเอกสาร

          พนักงานบัญชี

          ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

          พนักงานดูแลต้นไม้และสวน

          พนักงานขับรถผู้บริหาร

          พนักงานขับรถยก และรถขนส่งสินค้า

          พนักงานสำรวจ และดูแลทรัพย์สินรอขาย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_2904
IMG_2915