กวดขันการเขียนบันทึกเหตุการณ์สมุดรายงานประจำวัน และการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร

ประกาศมาตรการประจำเดือน ฝ่ายปฏิบัติการ     ขอความร่วมมือ พนง.รปภ. ทุกท่าน ในการเขียนบันทึกรายงานเหตุการณ์ในสมุดรายงานประจำวัน ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดคำสั่งหรือข้อความได้อย่างกระชับ ฉับไว

กวดขันการเขียนบันทึกเหตุการณ์สมุดรายงานประจำวัน และการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร