กศน.

news_1_3
     คณะผู้บริหารของบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.3 โดยการสมัครและจัดหาพื้นที่สอบ ให้กับพนักงานและมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้ถูต้อง ตามที่ พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้กำหนดไว้

**ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อผู้จัดการเขต ที่รับผิดชอบ
**หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-583-3547-8 ต่อ 18**
news_1_3
news_1_3
news_1_3
news_1_3

กศน.