ฝึกอบรมหน่วยงาน สวทช. ประจำปี 2559/1

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 คุณชะลอ แสนวงษ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 จัดการฝึกอบรม ณ หน่วยงาน สวทช.

ฝึกอบรมหน่วยงาน สวทช. ประจำปี 2559/1