สวัสดิการ (มอบเงินช่วยเหลือ)

      คุณสมชาย ศิริเกตุ ผจก.เขต1 มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาท แก่ญาติ รปภ. ทองพูน สินปรุ ที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่ประจำจุด ช.ศรีรัช ช.54/1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559

สวัสดิการ (มอบเงินช่วยเหลือ)