รับมือกับ พรบ. อย่างไร

S__169082981. ขึ้นทะเบียนอาชีพ รักษาความปลอดภัย
2. ภายใน 3 ปี ต้องเข้าสถานฝึกอบรมหลักสูตร
3. คุณสมบัติครบถ้วน
      …อย่างไรก็ดี… คุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสังเกตการณ์ การตื่นตัวตลอดเวลาทำงาน เรื่องแบบนี้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน “หากเราทำหน้าที่ไม่ดี ลูกค้าไม่พอใจ เขาก็ไปร้องเรียนต่อบริษัทและเลิกจ้างเรา ไปหาบริษัทอื่นมาแทน มันแข่งกันในตัวเองอยู่แล้ว ผมคิดว่าคนกำหนดมาตรฐานจริงๆคือ ลูกค้า ไม่ใช่หน่วยงาน คุณลองไปทำงานสามเดือน ถ้าไร้ประสิทธิภาพเขาไม่เลือกคุณอยู่แล้ว”

รับมือกับ พรบ. อย่างไร