ประกาศนโยบายคุณภาพ

S__16908298      บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำ ด้านบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า

      บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านบริการทำความสะอาด โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ประกาศนโยบายคุณภาพ