รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก RQC

news1
เพศ: ทั้งชาย และหญิง
อายุ: 18 – 60 ปี
เอกสารที่ใช้: – บัตรประชาชนตัวจริง
      – สำเนาทะเบียนบ้าน
      – วุฒิการศึกษา
      – ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ค่านำพา (หลังจากพิจารณารับเข้าทำงาน) :
      – 500 บาท/คน
      – 1,000 บาท/คน (สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.3)
      – 5 คน ขึ้นไป รับเพิ่มค่าเดินทาง 1,000 บาท
      – 10 คน ขึ้นไป รับเพิ่มค่าเดินทาง 2,000 บาท

*** พร้อมจ่ายค่านำพา *** หมดเขต ก.ค. 2559 ***

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก RQC