สารจากประธานกรรมการ

S__16908298     สวัสดีพี่น้องชาวมารีนฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้พบปะกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะธุรกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่งทางภาครัฐได้ออกกฎหมายใหม่สำหรับอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพรักษาความปลอดภัย และเพื่อให้พี่น้องชาวมารีนฯ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น เราได้มีโครงการมากมายเพื่อมาสนับสนุน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน เช่น โครงการ กศน. ที่บริษัทฯ ได้ให้โอกาสพี่น้องเราได้เรียนหนังสือและผลักดันให้จบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดสิ่งต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย กระผมในฐานะประธานบริษัทฯ จะเป็นทั้งกำลังใจและส่วนช่วยเหลือให้พี่น้อง

สารจากประธานกรรมการ