ทำดี ย่อมได้ดี

      พญ.นิรมล สกุลพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม มอบประกาศเกียรติคุณแด่ ซุปฯ วาสนา ใจซื่อ ซุปเปอร์ไวเซอร์ประจำ ร.ปทุมธานี จากการเก็บทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ ทั้งนี้ บ.มารีนฯ ได้มอบเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท เป็นรางวัลในการประพฤติ ปฎิบัติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ทำดี ย่อมได้ดี