สาส์นจากท่านประธานบริษัทฯ

S__16908298     สวัสดีชาวมารีนฯ ทุกท่าน ปีนี้ก็เป็นปีที่ 27 ที่บริษัทฯ เราได้ดำเนินการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด และการจัดการบริหารทรัพย์สินให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานการบริการเป็นสิ่งหนึ่งที่กระผมและทีมงานให้ความสำคัญมาโดยตลอด
     โดยในปีนี้ บริษัทฯ เราได้ทำการพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นในเรื่องของคุณภาพ นั่นก็คือ การที่เราได้ดำเนินการจัดการด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท BSI ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานนี้กว่าปี จนเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้เป็นการรับรองว่า ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัทฯได้ดำเนินการให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม เรื่องคุณภาพบริการนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำกันชั่วครั้งชั่วคราว แต่เราจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องไปตลอด เพื่อให้มาตรฐานคุณภาพนั้นคงอยู่กับเราตลอดไป และกระผมเชื่อเหลือเกินว่า หากเรามีความุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพียงกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังได้กับตัวชาวมารีนฯ ทั้งหลายที่ปฏิบัติเช่นกัน กระผมเล็งเห็นว่าการงานใดๆ จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติที่มีความสุข ดังนั้น ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ อีกประการหนึ่งก็คือ ความสุขของชาวมารีนฯ ทุกท่าน ทางตัวกระผมและบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรนี้ให้มีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงด้านการให้บริการต่อลูกค้า แต่ยังจะพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ชาว มารีนฯ ทุกท่าน ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้พวกเราทุกคนพร้อมนำพาบริษัทฯ นี้ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการด้วยกัน

สาส์นจากท่านประธานบริษัทฯ