อบรม ISO

มารีนฯ จัดอบรม ISO สำหรับหัวหน้าหน่วยในเขต 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2559 ณ.ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม1 และสำหรับหัวหน้าหน่วยงานรักษาความสะอาด(Uniclean) ณ.ห้องประชุม มารีนฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559

อบรม ISO