พนักงานแม่บ้านดีเด่น

S__16908298นางสาวสมใจ สุขมาก
ตำแหน่ง: หัวหน้าชุด
ประจำหน่วยงาน: คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า
การปฏิบัติหน้าที่: ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ แม่บ้านภายในหน่วยงาน งานด้านเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความรู้สึก… ดิฉันรักในอาชีพงานแม่บ้าน โดยคิดว่าการทำงานให้ดีที่สุด หมายถึง “สะอาดที่สุด” และพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า “แม่บ้าน คือ ผู้ที่ได้รับความไว้ว่าใจให้ดูแลสถานที่ให้สะอาด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

พนักงานแม่บ้านดีเด่น