เรา..ควรใช้อะไรล้างภาชนะ

S__16908298     ถึงวันนี้อาจมีบางท่านรู้สึกสับสนระหว่างผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจาน โดยเข้าใจว่าสามารถใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาล้างจานได้ เพราะใช้ทำความสะอาดได้เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วผงซักฟอกและน้ำยาล้างจานผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ผงซักฟอกใช้ขจัดคราบสิ่งสกปรก ทำให้ผ้าขาว ในขณะที่น้ำยาล้างจานใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบไขมันที่ติดภาชนะต่างๆในผงซักฟอกได้มีการผสมสารเรืองแสง เพื่อทำให้เสื้อผ้าดูสดใสเป็นประกายน่าสวมใส่ด้วย ถ้าคุณนำผงซักฟอกมาใช้ล้างจาน ไม่ว่าคุณจะมั่นใจว่าล้างอย่างสะอาดเพียงใดก็ตาม “สารเรืองแสง” ก็จะติดอยู่กับจานชามซึ่งอันที่จริงไม่จำเป็นต้องมีความเรืองแสงเลย และเมื่อคุณกินอาหารจาก “จานเรืองแสง” สารนี้จะติดกับอาหารแล้วลงไปสู่กระเพาะของคุณ สารนั้นก็จะเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดอันตรายในระยะยาวได้

ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 158

เรา..ควรใช้อะไรล้างภาชนะ