“พร้อมเพย์ (PROMPT PAY)” คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับเรา

S__16908298     พร้อมเพย์ (PROMPT PAY) คือบริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ้น แค่จำหมายเลขบัตรประชาชนปลายทางที่จะโอน หรือจำหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องจดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยาวและจำยาก บริการนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนาขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้โครงการ National e-Payment ลดการใช้เงินสดในการพกเงินเยอะๆ ใช้จ่ายผ่านทาง e-payment มากขึ้นง่ายด้วยปลายนิ้ว โดยเริ่มที่ประชาชนทั่วไปก่อน เพื่อให้บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งในอนาคตการรับเงินภาษีคืน การรับเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ก็ดำเนินการผ่านทาง พร้อมเพย์ เช่นกัน ซึ่งจะไม่ต้องรับเช็คไปสาขาธนาคารเพื่อรับเงินแล้ว เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้เราทางพร้อมเพย์ทันที และยังสามารถโอนเงินให้ญาติ หรือเพื่อนๆกันเอง หรือคนอื่นๆได้ด้วย และจะรองรับโอนเงินกับร้านค้าต่างๆในอนาคต

S__16908298     จุดเด่นของระบบพร้อมเพย์ คือการโอนเงินเข้าธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคารผ่านระบบ พร้อมเพย์ ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมเยอะมาก
     – วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทไม่เสียค่าธรรมเนียม
     – วงเงิน 5,001 – 30,000 บาทคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ
     – วงเงิน 30,001 – 100,000 บาทคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ
     – วงเงินมากกว่า 100,000 บาทขี้นไปคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ


เมื่อสมัคร PROMPT PAY สามารถผูกบัญชีอย่างไรได้บ้าง ?
     1. บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ได้
     2. บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หลายเบอร์ได้สูงสุด 3 เบอร์ต่อ 1 บัญชี
     3. หากมี 2 บัญชี ก็ บัญชีนึงผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งบัญชีนั้นจะมีความสำคัญ ในกรณีคืนเงินภาษี หรือรับเงินกับสวัสดิการภาครัฐ อีกบัญชีนึงผูกกับ เบอร์โทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 เบอร์ ไว้สำหรับโอนเงินทำธุรกรรม
     4. สำหรับคนมีบัญชีเยอะและเบอร์มือถือเยอะ ก็สามารถผูกได้ลักษณะนี้ได้ 1 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี แต่อย่างไรก็ตามบริการ PROMPT PAY นี้บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับบัตรประชาชนได้เพียง 1 ใบ และเบอร์มือถือ 3 เบอร์ ต่อ 1 คนเท่านั้น และ 1 คนที่ใช้บริการ Prompt Pay ผูกกับบัญชีธนาคาร สูงสุดเพียง 4 บัญชี (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร)

“พร้อมเพย์ (PROMPT PAY)” คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับเรา